رد کردن لینک ها

وظایف مدیران مهد کودک چیست؟

وظایف مدیران مهد کودک

وظایف مدیران مهد کودک

وظایف مدیران مهد کودک

مدیران مهدکودک در مراکز نگهداری از کودکان، مانند مهد کودک و مراکز نگهداری روزانه کار می کنند. این متخصصان معلمان پیش دبستانی و مربیان مهدکودک را مدیریت می کنند و این کار نیاز به رهبری قوی و مهارت های بین فردی دارد. مدیران همچنین با هر دو کودک و والدین ارتباط برقرار می کنند. برنامه های مهد کودک اغلب خصوصی هستند ، بسیاری از آن ها دولتی نیستند. با این وجود، صدور مجوز در برخی از مناطق ضروری است. در این موارد، مدیران باید الزامات را برآورده کنند و اطمینان حاصل کنند که کارمندان نیز الزامات اعلام شده را رعایت می کنند.

مهارت های مورد نیاز:

مهارتهای ارتباطی عالی

توانایی انگیزه دهی و پشتیبانی از کارکنان

مهارت های حل مسئله

توانایی استفاده از قضاوت خود برای تصمیم گیری

مهارت های سازمانی

مهارت های مدیریت مالی

مهارت های IT

چه کاری انجام خواهید داد؟

شما می توانید در یک مهد کودک خصوصی، دولتی یا یک مرکز کودکان شروع به کار کنید.

وظایف روزانه شما می تواند شامل موارد زیر باشد:

ایجاد یک محیط امن و مهیج برای ترویج یادگیری

اطلاع رسانی به والدین و مراقبین در مورد پیشرفت کودکان

کار با همکاران برای پاسخگویی به نیازهای کودکان

چک کردن تجهیزات که در شرایط خوبی باشند

مسئولیت های کسب و کار شما اغلب شامل موارد زیر است:

1.آشنايي كودكان با ارزش هاي اخلاقي و اسلامي و آموزش مفاهيم قرآني به صورت تخصصي و با بهره گيري از منابع علمي و مذهبي.

٢. بيمه کردن کودکان و کارکنان مهدكودك.

٣. استخدام مربيان آموزش دیده و حرفه ای

٤. حضور در مهدكودك در ساعات اداری.

٥. تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي بلند مدت وكوتاه مدت مهدكودك

٦. برنامه ريزي و نظارت بر فعاليت هاي مهدكودك، اداره امور داخلي، و انجام مكاتبات اداري در چارچوب مقررات.

تأمين و رعايت استانداردهاي خدمات بهداشتي، تربيتي، پرورشي، رفاهي، ايمني و فني مهدكودك اعم از ساختماني و تجهيزاتي كه از بهزيستي استان يا مراكز بهداشتي (اداره بهداشت محيط) ابلاغ گرديده است.

٨. اجراي آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ارسالي و همكاري با سازمان بهزيستي استان.

٩. تنظيم پرونده ثبت نام كودكان شامل مشخصات فردي، خانوادگي و گواهي واكسيناسيون و گواهي صحت سلامت و ….

١٠ . تنظيم پرونده پرسنلي براي كاركنان شامل مشخصات فردي، خانوادگي، كارت بهداشت، تصوير مدرك تحصيلي و گواهينامه دوره آموزشي و …

رسيدگي به مسائل و مشكلات جاري مهدكودك و پاسخگويي به مراجعين.

١٢ . تشكيل جلسات منظم با اولياء جهت آشنا ساختن اولياء با امور تربيتي، آموزشي، بهداشتي و اجتماعي كودكان.

١٣ . تشكيل جلسات منظم و نظرخواهي از مربيان در ارتباط با برنامه هاي آموزشي كودكان و نظارت بر حسن انجام وظايف آنان.

١٤ . عدم پذيرش كودكان داراي بيماري هاي واگيردار.

١٥ . نصب فهرست اسامي تمامي كاركنان مهدكودك با ذكر مشخصات، رشته تحصيلي، سوابق … جهت رويت اولياء.

الزام كاركنان به گزارش فوري در صورت احتمال وقوع كودك آزاري و مورد قصور و غفلت قرار گرفتن كودكان.

١٧ . فراهم آوردن زمينه شركت مربيان و كمك مربيان در كارگاههاي آموزشي و بازآموزي سازمان.

١٨ . تهيه و تنظيم گزارشات و آمارهاي لازم براي ارائه به سازمان.

١٩ . معرفي جانشين واجد شرايط (مورد قبول سازمان) به هنگام عدم حضور در مهدكودك شامل: استفاده از مرخصي، بيماري و فوت.

٢٠ . شركت فعال در دوره هاي آموزشي مطابق با دستورالعمل.

٢١ . در صورت لزوم انعقاد قرارداد با شركت هاي معتبر و به ثبت رسيده حمل و نقل، جهت جا به جايي كودكان و نظارت دقيق بر حسن اجراي آن.

٢٢ . اطلاع رساني مكتوب يا شفاهي از وضعيت كودك به اولياء در مواقع لزوم.

٢٣ . اطلاع رساني مكتوب و شفاهي سريع از موارد غفلت از كودك يا سوء استفاده از وي به بهزيستي استان.

٢٤ . تعبيه و تدارك يك تلفن آزاد با فهرست شماره تلفن هاي پليس، آتش نشاني، اورژانس، و … براي مواقع اضطراري.

٢٥ . تهيه برنامه غذايي و ميان وعده و اجراي آن بر اساس گروه هاي سني مختلف با همكاري كارشناس تغذيه و نصب در محل قابل رويت اوليا.

  1. نظارت بر حضور و غياب كاركنان مهدكودك و حسن روابط كاركنان با مراجعان و اولياء كودكان و ايجاد هماهنگي و همكاري هاي صميمانه بين کاركنان.

٢٧ . ثبت درآمدها و هزينه ها در دفاتر و به روز نگهداشتن گزارش مالي مهدكودك.

٢٨ . برنامه ريزي و نظارت در امر پذيرش و ترخيص كودكان با حضور مربيان، حضور و غياب و رسيدگي به علل غيبت كودكان.

٢٩ . نظارت و سرپرستي در مورد خريد تجهيزات و وسايل آموزشي و كمك آموزشي

٣٠ . نظارت بر حفظ و نگهداري وسايل و تجهيزات مهدكودك و آماده نمودن آنها براي فعاليت هاي مربوطه.

٣١ . نظارت بر چگونگي وضع بهداشت محيط و بهداشت فردي و تغذيه كودكان.

٣٢ . اتخاذ تدابير لازم و اقدام سريع در انجام كمك هاي اوليه در واقعي كه كودكان دچار حادثه مي شوند.

٣٣ . برنامه ريزي و برگزاري مراسم در روزهاي خاص مانند اعياد، مراسم سوگواري، روزهاي ملي، مذهبي، جهاني.

  1. شما همچنین باید با صاحب مهد کودک کار کنید تا اطمینان حاصل شود که استانداردهای سالهای اولیه رعایت شود.

مدیران مهدکودک مسئول تمام جنبه های مهد کودک هستند. آنها سیاست های بنیادی را ایجاد می کنند و اطمینان می دهند که سیاست ها مطابق با الزامات قانونی است. آنها استخدام، آموزش، نظارت و توسعه حرفه ای برای معلمان و سایر کارکنان را فراهم می کنند. در مهدکودک، آنها به حل و فصل مناقشات می پردازند و مسئولیت هایی در جنبه های تجاری مانند هزینه های برنامه و بودجه دارند.

مدیر مهد کودک در صورت داشتن شرایط اولیه ، باید دوره های آموزشی مورد نیاز را بگذراند. این دوره ها در مراکز آموزشی علمی و برخی از مراکز جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

وظایف مدیران مهد کودک

منبع : لینک

وظایف مدیران مهد کودک

وظایف مدیران مهد کودک

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه