تزریق فیلر و توکسین

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
تزریق فیلر پیشرفته شش ۲ آذر ۴ آذر پنجشنبه الی شنبه ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰ حضوری ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعلام می شود submit-new
تزریق فیلر و توکسین ۴۰۲۴۲۲ ۲۰ آذر ۲۴ آذر دوشنبه الی جمعه اعلام می شود حضوری ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعلام می شود submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما