الاینرهای شفاف در ارتودنسی

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
الاینرهای شفاف ۴۰۲۰۳۴۱۴ ۲ آذر ۳ آذر پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۷ حضوری ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ستارخان submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما