ارتودنسی ثابت پیشرفته

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
ارتودنسی پیشرفته ۴۰۲۰۳۱۱۱ ۲۲ آذر ۸ دی چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ۹ الی ۱۷ حضوری ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ستارخان submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما