طب سوزنی

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
طب سوزنی چهل و نه ۱۱ آبان ۲۴ آذر پنجشنبه و جمعه ۸ الی ۱۷ آنلاین - حضوری ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال قریب submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما