مدیریت و درمان چاقی

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
مدیریت و درمان چاقی ۴۰۲۴۱۵ ۱۷ مهر ۲۱ مهر اعلام می شود اعلام می شود آفلاین - حضوری ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال LMS - قریب submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما