بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب باز

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
ICU-OH 4014212 ۱۶ دی ۴ بهمن روزهای زوج ۱۵ الی ۱۹ آنلاین ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال LMS submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما