لیفت نخ

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
لیفت با نخ مقدماتی ۴۰۲۴۱۶ ۴ آبان ۵ آبان پنج شنبه و جمعه اعلام می شود حضوری ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال قریب submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما