جراحی افزایش طول تاج

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
جراحی افزایش طول تاج ۴۰۲۰۱۳۷۱۲ ۲ آذر ۳ آذر پنج شنبه و جمعه ۹ الی ۱۷ حضوری ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ستارخان submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما