مدیریت بافت سخت اطراف ایمپلنت

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
مدیریت بافت سخت ۴۰۲۰۳۴۳۲ ۲۸ آذر ۲۹ آذر سه شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۷ حضوری ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ستارخان submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما