ارتودنسی ثابت مقدماتی

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
ارتودنسی مقدماتی ۴۰۲۰۳۰۲۸ ۲۹ آذر ۱۵ دی چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ۹ الی ۱۷ حضوری ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ستارخان submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما