ارتودنسی ثابت مقدماتی

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
ارتودنسی مقدماتی ۴۰۲۰۳۰۲۸ ۱۹ اردیبهشت ۴ خرداد چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه ۹ الی ۱۷ حضوری ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ستارخان register

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما