این شهر به متخصصین زیادی نیاز داریم

ماموریت ما آموزش نیروهای متخصص است

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزارکننده دوره های تخصصی و مهارتی

جدید ترین اخبار معاونت آموزش

ببینید مشتری های خوشحال ما درباره ما چه می گویند

خانه فروشگاهتماسارتباط با ما