تربیت مربی آمادگی دوران بارداری

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
مربی آمادگی دوران بارداری ۲۷ اردیبهشت اعلام میشود پنجشنبه و جمعه ۸ الی ۱۳ آنلاین ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال LMS تماس بگیرید

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما