تربیت مربی آمادگی دوران بارداری

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
مربی آمادگی دوران بارداری ۷ دی ۱۳ بهمن پنجشنبه و جمعه ۸ الی ۱۳ آنلاین ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال LMS submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما