کاربردهای لیزر در دندانپزشکی

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
لیزر دیود در دندانپزشکی ۴۰۲۰۳۳۸۴ ۱۹ دی ۲۲ دی هر روز ۹ الی ۱۷ حضوری ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ستارخان submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما