مراقبت های ویژه قلب و عروق ( CCU )

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
دوره CCU پنجاه و هشت ۲۵ دی ۲۸ بهمن شنبه و دوشنبه ۱۵ الی ۱۹ آنلاین ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال LMS submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما