جراحی سرپایی

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
جراحی های سرپایی ۴۰۲۴۱۹ ۲۵ آبان ۲۶ آبان پنج شنبه و جمعه ۸ الی ۱۷ حضوری ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال قریب submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما