ایمپلنت دندانی مقدماتی

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
ایمپلنت مقدماتی ۴۰۲۰۳۴۱۴۹ ۱۸ آذر ۲۴ آذر شنبه الی جمعه ۹ الی ۱۷ حضوری ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ستارخان submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما