تخصصی زبان انگلیسی

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
TTC کودکان (کد ۳۵) ۲۹ تیر ۲۶ مرداد پنج شنبه ۹-۱۲ حضوری ۱،۲۵۰،۰۰۰ ژاندارمری submit-new
TTC بزرگسالان (کد ۳۸) ۲۰ تیر ۳۱ شهریور سه شنبه ۱۶-۱۹ حضوری ۱،۶۲۵،۰۰۰ ژاندارمری submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما