دستیار کنار دندانپزشک

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
دستیارکنار دندانپزشک (کد 279)
7 تیر
6 مرداد
پنج شنبه و جمعه
9 الی 14
مرکز ژاندارمری

9 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 42.000.000 ریال
دستیارکنار دندانپزشک فشرده (کد 278)
20خرداد
27 تیر
یکشنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه
9 الی 14
مرکز ژاندارمری

10 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 42.000.000 ریال
دستیاری ایمپلنتولوژیست
7تیر
14 تیر
پنج شنبه
14 الی 19
مرکز ژاندارمری

6 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 35.000.000 ریال

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما