اندودانتیکس نوین

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
اندودانتیکس نوین ۴۰۲۰۳۹۲۸ ۱۶ آذر ۱۷ آذر پنجشنبه و جمعه ۸ الی ۱۹ حضوری ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ستارخان submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما