کاشت مو و ابرو

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
کاشت مو و ابرو هجده ۲۲ آبان ۲۶ آبان دوشنبه الی جمعه ۸ الی ۱۷ حضوری ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قریب submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما