آزمــون آنلایـن گـروه یکصـد و ده، آمادگی دوران بارداری

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
  • نظرات : بدون دیدگاه

آزمــون آنلایـن گـروه یکصـد و ده، آمادگی دوران بارداری

 به همت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهـران دوره ی یکصـد و ده آمادگی دوران بارداری در تاریخ 99/09/22 به پایان رسیــد.
 ایـن دوره به علت اپیدمـی ویروس کرونا و برای حفظ سلامتی فراگیران بصورت آنلاین برگزار شــد. آزمون عملی همیــن گروه روز جمعه مـورخ 99/10/5 نیـز بصورت آنلاین برگزار میگردد.

 

مشاهده سایر دوره ها 

مشاهده تقویم آموزشی