تقویم آموزشی

برای مشاهده تقویم دوره های مورد نظر بر روی آن گروه کلیک کنید.

 

تقویم دوره های پزشکی (مدیریت زخم ، طب سوزنی ، مشاوره ژنتیک)

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
دوره بین المللی زخم (ICW زخم)1401/04/161401/04/22در طول هفته8-1772 ساعت(حضوری)در حال ثبت ناممرکز قریبتماس با مرکز
02166129626
طب سوزنی (گروه41)1401/02/081401/08پنجشنبه-جمعه8-17508 ساعت(آنلاین-حضوری)در حال برگزاریکلینیک طب ورزشیثبت نام
دوره مدیریت و درمان چاقی1401/02/261401/02/30دوشنبه تا جمعه8-1740 ساعت(آفلاین-حضوری)در حال ثبت نام
مشاوره ژنتیک(گروه24)1401/02/261401/05/05آفلاین-120 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
مدیریت زخم (گروه38)1401/01/201401/02/25چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1780 ساعت(آفلاین-حضوری)در حال برگزاریمرکز قریبثبت نام
لیزرهای کم توان14011401طول هفته8-1740 ساعت(حضوری)در حال ثبت نامثبت نام
مدیریت زخم (گروه40)1401/03/071401/04/17چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1780 ساعت(آفلاین-حضوری)در حال ثبت نام
اسکار تراپی1401/03/121401/03/13پنجشنبه-جمعه8-1716 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
ساکشن غبغب و بوکال فت1401/03/041401/03/04جمعه8-178 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
جراحی های سرپایی1401/03/051401/03/06پنجشنبه-جمعه8-1716 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
تزریق چربی1401/03/181401/03/20چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
کاشت مو1401/03/091401/03/13طول هفته8-1750 ساعت(حضوری)تکمیل ظرفیت
مراقبت پوست و نسخه نویسی1401/02/171401/02/23طول هفته-24 ساعت (آفلاین)اتمام یافته
دوره بین المللی مبانی استتیک1401/02/261401/02/30طول هفته8-1740 ساعت (حضوری)در حال ثبت نام
اپراتور لیزر1401/02/281401/02/30چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
PRP1401/02/291401/02/29پنجشنبه8-178 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
طب سوزنی (گروه42)1401/04/091401/10/09پنجشنبه-جمعه8-17508 ساعت(آنلاین-حضوری)در حال ثبت نام
لیفت نخ1401/04/081401/04/10پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعتدر حال ثبت نام
کاشت مو1401/04/201401/04/24طول هفته8-1750 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
تقویم دوره های دندانپزشکی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعت مدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریلینک ثبت نام
ایمپلنت های دندانی مقدماتی(عادی)1411401/2/291401/7/15پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:00120 ساعتتکمیل ظرفیتمرکز ستارخان
ایمپلنت های دندانی مقدماتی (فشرده)1401/5/11401/9/25شنبه و یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه 9:00 - 16:00120ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
پرسلن لمینیت ونیر 181401/4/221401/4/24پنجشنبه و جمعه و شنبه9:00 - 16:0024 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ارتودنسی ثابت مقدماتی 231401/3/191401/4/17پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
دندانپزشکی اطفال 131401/4/81401/4/10چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0024 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
اندودانتیکس نوین 191401/4/161401/4/18سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0024 ساعتدرحال ثبت ناممرکز ستارخان
جراحی افزایش طول تاج 61401/3/191401/3/20پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخانثبت نام
ایمپلنت دندانی پیشرفته 2چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
کامپوزیت ونیر 111401/4/11401/4/3چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0024 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخانثبت نام
اورژانس های دندانپزشکی1401/4/301401/4/31پنجشنبه و جمعه9:00-16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
تقویم دوره های پرستاری (مدیریت زخم ، ICU ، CCU ، دیالیز ،آمادگی آزمون RN )

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
دوره بین المللی زخم (ICW زخم)1401/04/161401/04/22طول هفته8-1772 ساعت(حضوری)در حال ثبت ناممرکز قریب
NICU (گروه13)1401/02/111401/03/10یکشنبه-سه شنبه15-1940 ساعت(آنلاین)در حال برگزاریثبت نام
CCU (گروه54)1401/03/071401/04/11شنبه-دوشنبه15-1940 ساعت(آنلاین)در حال ثبت نامثبت نام
ICU (گروه47)1401/01/231401/02/27یکشنبه-سه شنبه14:30-18:3040 ساعت(آنلاین)در حال برگزاریثبت نام
دیالیز (گروه18)1401/2/191401/3/16شنبه-دوشنبه14:30-18:3030 ساعت(آنلاین)در حال برگزاری
مدیریت زخم (گروه38)1401/01/201401/02/25چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1780 ساعت(آفلاین-حضوری)در حال برگزاری
ICU-OH (گروه10)1401/04/041401/04/20روزهای زوج15-1930 ساعت(آنلاین)در حال ثبت نام
مدیریت زخم (گروه40)1401/03/071401/04/17چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1780 ساعت(آفلاین-حضوری)در حال ثبت نام
اپراتور لیزر1401/02/281401/02/30چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
ICU (گروه48)1401/03/221401/04/26یکشنبه-سه شنبه14:30-18:3040 ساعت(آنلاین)در حال ثبت نام
تکنسین کاشت مو 1401/03/091401/03/13طول هفته8-1750 ساعت(حضوری)تکمیل ظرفیت
دیالیز (گروه19)1401/04/251401/05/24شنبه-دوشنبه14:30-18:3030 ساعت(آنلاین)در حال ثبت نام
NICU (گروه14)1401/05/021401/06/06یکشنبه-سه شنبه15-1940 ساعت(آنلاین)در حال ثبت نام
تکنسین کاشت مو 1401/04/201401/04/24طول هفته8-1750 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
تقویم دوره های مامایی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
مربی آمادگی دوران بارداری (گروه128)
1401/03/261401/04/31پنجشنبه-جمعه8-13:3060 ساعت(آنلاین)در حال ثبت ناممرکز قریب
NICU (گروه13)1401/02/111401/03/10یکشنبه-سه شنبه15-1940 ساعت(آنلاین)در حال برگزاری
مربی آمادگی دوران بارداری (گروه127)
1401/02/151401/03/20پنجشنبه-جمعه8-13:3060 ساعت(آنلاین)در حال برگزاری
تکنسین کاشت مو1401/03/091401/03/13طول هفته8-1750 ساعت(حضوری)تکمیل ظرفیت
اپراتور لیزر موهای زائد1401/02/281401/02/30چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
تکنسین کاشت مو1401/04/201401/04/24طول هفته8-1750 ساعت(حضوری)در حال ثبت نام
NICU (گروه14)1401/05/021401/06/06یکشنبه-سه شنبه15-1940 ساعت(آنلاین)در حال ثبت نام
تقویم دوره های مهارتی - شغلی (تکنسین داروخانه - دستیار دندانپزشکی - کمک های اولیه - تعمیر تجهیزات پزشکی)

امدادگر اورژانس

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروز ساعتمدت دوره (ساعت)وضعیت دورهمحل برگزاریشهریه (تومان)ثبت نام آنلاین
امدادگر
مقدماتی و اورژانس
( حضوری)75
1401.2.291401.4.10پنج شنبه و جمعه9-1356تکمیل ظرفیتژاندارمری1.400.000
امدادگر
مقدماتی و اورژانس
( حضوری)76
1401.4.41401.4.26شنبه الی چهارشنبه9-1356در حال ثبت نامژاندارمری1،200،000
امدادگر
مقدماتی و اورژانس
( حضوری)77
1401.4.41401.5.15یک و سه شنبه16-1956در حال ثبت نامژاندارمری1،200،000
سالمند عمومی1401.4.91401.5.20پنج شنبه و جمعه9-1450در حال ثبت نامژاندارمری1.400.000ثبت نام
سالمند خصوصیهماهنگی با کارشناس ثبت نامهماهنگی با کارشناس ثبت نامدو جلسه ی چهار ساعتههماهنگی با کارشناس ثبت نام50در حال ثبت نامژاندارمری2.000.000ثبت نام

تکنسین داروخانه

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دوره (ساعت)وضعیت دورهمحل برگزاریشهریه (تومان)ثبت نام آنلاین
تکنسین داروخانه مقدماتی
کد 48
1401.2.301401.1.7.1جمعه9-1475در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1،750،000ثبت نام

دستیار دندانپزشک

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دوره (ساعت)وضعیت دورهشهریه (تومان)محل برگزاریثبت نام آنلاین
دستیار کنار دندانپزشک (گروه 217) 1401.2.261401.4.15دو شنبه و چهارشنبه14-19130در حال ثبت نام2،125،000ژاندارمریثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک (گروه 221) 1401.2.261401.4.15دوشنبه و چهارشنبه9-14130در حال ثبت نام2،125،000ژاندارمریثبت نام

مراقبت از سالمندان

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروز ساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریشهریه (تومان)ثبت نام آنلاین
سالمند
( نیمه خصوصی /اف لاین و حضوری)
تما س با 66479523تماس با 66479523.......50 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1،400،000

تعمیرات تجهیزات پزشکی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دورهوضعیت دوره شهریه (تومان)
کالیبراسیون ( نیمه خصوصی)261401.4.111401.4.21هرروز16-1830 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,500,000
برد (نیمه خصوصی)121401.3.211401.4.6هرروز18-2030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1.500.000
اصول بازرگانی
(نیمه خصوصی)13
1401.3.161401.3.26هرروز14-15:3030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1.200.000
آزمایشگاهی (نیمه خصوصی)91401.4.251401.5.25هرروز16-1830 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,500,000
دندانپزشکی(نیمه خصوصی)141401.3.281401.4.7هرروز14-1630 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,500,000
اتاق عمل (نیمه خصوصی)151401.3.281401.4.6هرروز16-1830 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,500,000
تصویربرداری (نیمه خصوصی)101401.4.251401.5.4هرروز18-2030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,500,000
الکترونیک (نیمه خصوصی)231401.3.211401.3.30هرروز14-1610 هفتهدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,200,000
فیزیوتراپی 1401.3.161401.3.28هرروز16-1830 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,500,000
الکترونیک (عمومِی)221401.4.231401.6.24پنج شنبه10-11:3010 هفتهدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری900,000
دندانپزشکی (عمومِی)181401.4.231401.6.24پنج شنبه11:30-13:3010 هفتهدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,200,000
تصویربرداری (عمومِی)191401.4.231401.6.24پنج شنبه14-1610 هفتهدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,200,000
اتاق عمل (عمومِی)171401.4.231401.6.26پنج شنبه18-2010 هفتهدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,200,000
آزمایشگاهی (عمومِی)201401.4.241401.6.25جمعه11-1510 هفتهدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,200,000
لیزر 211401.4.241401.6.25جمعه9-1110 هفتهدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,200,000
تقویم دوره های زبان خارجه (IELTS - MSRT - MHLE - TOFEL - TTC)

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دوره هفتهوضعیت دورهمحل برگزاریشهریه /تومانثبت نام آنلاین
IELTS 1401.1.221401.4.13دو شنبه16-1912 هفتهدر حال برگزاریمرکز ژاندارمری4.000.000
TTC
کودکان
ONINE/ حضوری

1401.1.181401.2.22پنج شنبه14-175 هفتهدر حال برگزاریمرکز ژاندارمری1.000.000
TTC
بزرگسال
ONINE/حضوری

1401.1.181401.3.5پنج شنبه9-127 هفتهدر حال برگزاریمرکز ژاندارمری1.150.000
F11401.1.181401.3.26پنج شنبه9-1210 هفتهدر حال برگزاریمرکز ژاندارمری650.000
F31401.1.191401.3.27جمعه9-1210 هفتهدر حال برگزاریمرکز ژاندارمری650.000
PI21401.1.181401.3.26پنج شنبه12-1510 هفتهدر حال برگزاریمرکز ژاندارمری650.000
دوره های آمادگی آزمون های علوم پزشکی (لیسانس به پزشکی - پزشکی اروپا - رزیدنتی دندانپزشکی)

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دوره (ساعت)وضعیت دورهمحل برگزاریشهریه ثبت نام آنلاین
IMAT 1400.6.201401.5.26زوج و پنج شنبه ها9-13576در حال ثبت نامخ ستارخان2500 یوروجهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
IELTS
ویزه پزشکی اروپا
1400.6.201400.12.23تا 22 ابان روهای زوج
و ادامه روزهای پنج شنبه
9-13144در حال ثبت نامخ ستارخاندر شهریه IMAT محاسبه گردیده است.جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
پدیرش تحصسلس ، ویزا و امور مربوط به پذیرشجهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
-جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
در حال ثبت نامخ ستارخان1000 یوروجهت ثبت نام و مشاوره
09120716037