«تقویم آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران»دستیار کنار دندانپزشک:

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان روز ساعت مدت محل برگزاری وضعیت
دستیار کنار دندانپزشک (گروه151) 1398/05/03 1398/07/12 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک (گروه153) 1398/05/05 1398/07/22 شنبه-دوشنبه 8/30-13/30 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب ظرفیت تکمیل شده
دستیار کنار دندانپزشک (گروه150) 1398/04/23 1398/07/09 یکشنبه-سه شنبه 9-14 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه149) 1398/04/06 1398/06/15 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه148) 1398/03/30 1398/06/08 پنجشنبه-جمعه 8-13 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیارکناردندانپزشک (گروه146) 1398/03/02 1398/05/18 پنجشنبه-جمعه 8-13 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیارکناردندانپزشک (گروه147) 1398/03/02 1398/05/18 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک(گروه145) 1398/02/16 1398/05/02 دوشنبه-چهارشنبه 9-14 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک(گروه144) 1398/02/15 1398/05/06 یکشنبه-سه شنبه 9-14 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه143) 1398/02/12 1398/05/09 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
 
 
آدرس مراکز:
مرکز شماره 1:  ابتدای بلوار کشاورز – تقاطع قریب و فرصت – پلاک ۵

مرکز شماره 2:  روبروی درب اصلی دانشگاه تهران – خ شهدای ژاندارمری ( بین خ ۱۲ فروردین و فخر رازی ) – پ ۷۵

دانشکده توانبخشی:  خیابان انقلاب، پیچ شمیران، نبش صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز آموزش های تخصصی دندانپزشکی:  خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، نبش وحید نظری، پلاک 66، طبقه سوم