«تقویم آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران»دستیار کنار دندانپزشک:

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان روز ساعت مدت محل برگزاری وضعیت
دستیار کنار دندانپزشک (گروه162) 1398/09/28 1398/12/09 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب ظرفیت تکمیل شده
دستیار کنار دندانپزشک (گروه163) 1398/10/19 1399/01/27 پنجشنبه-جمعه 8-13 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک (گروه164) 1398/11/05 1399/01/27 شنبه-دوشنبه 9-14 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک (گروه161) 1398/09/16 1398/11/28 شنبه-دوشنبه 9-14 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه160) 1398/08/23 1398/11/04 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه159) 1398/08/11 1398/10/23 شنبه-دوشنبه 9-14 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه157) 1398/07/25 1398/10/06 پنجشنبه-جمعه 8-13 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه158) 1398/07/25 1398/10/06 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کناردندانپزشک (گروه156) 1398/07/09 1398/09/26 یکشنبه-سه شنبه 9-14 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیارکنار دندانپزشک (گروه155) 1398/07/04 1398/09/21 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیارکنار دندانپزشک (گروه154) 1398/06/09 1398/08/27 شنبه-دوشنبه 8-13 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب به اتمام رسیده
 
 
آدرس مراکز:
مرکز شماره 1:  ابتدای بلوار کشاورز – تقاطع قریب و فرصت – پلاک ۵

مرکز شماره 2:  روبروی درب اصلی دانشگاه تهران – خ شهدای ژاندارمری ( بین خ ۱۲ فروردین و فخر رازی ) – پ ۷۵

دانشکده توانبخشی:  خیابان انقلاب، پیچ شمیران، نبش صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز آموزش های تخصصی دندانپزشکی:  خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، نبش وحید نظری، پلاک 66، طبقه سوم