«تقویم آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران»دستیار کنار دندانپزشک:

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان روز ساعت مدت محل برگزاری وضعیت
دستیار کنار دندانپزشک (گروه143) 1398/02/05 1398/04/21 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک(گروه144) 1398/02/08 1398/04/25 یکشنبه-سه شنبه 9-14 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک(گروه145) 1398/02/09 1398/04/26 دوشنبه-چهارشنبه 9-14 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک (گروه141) 1397/12/02 1398/02/31 پنجشنبه-جمعه 8-13 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک(گروه142) 1397/12/02 1398/02/31 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک (گروه140) 1397/11/18 1398/03/11 پنجشنبه-جمعه 13-18 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه138) 1397/10/16 1398/01/23 یکشنبه-سه شنبه 9-14 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک(گروه137) 1397/09/29 1398/02/10 پنجشنبه-جمعه 8-13 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه133) 1397/09/26 1397/12/13 دوشنبه-چهارشنبه 9-14 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک(گروه134) 1397/09/08 1397/12/07 پنجشنبه-جمعه 13-18 130 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
 
 
آدرس مراکز:
مرکز شماره 1:  ابتدای بلوار کشاورز – تقاطع قریب و فرصت – پلاک ۵

مرکز شماره 2:  روبروی درب اصلی دانشگاه تهران – خ شهدای ژاندارمری ( بین خ ۱۲ فروردین و فخر رازی ) – پ ۷۵

دانشکده توانبخشی:  خیابان انقلاب، پیچ شمیران، نبش صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز آموزش های تخصصی دندانپزشکی:  خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، نبش وحید نظری، پلاک 66، طبقه سوم