«تقویم آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران»دستیار کنار دندانپزشک:

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان روز ساعت مدت محل برگزاری وضعیت
دستیار کنار دندانپزشک (گروه167) 1399/03/22 1399/06/14 پنجشنبه-جمعه 13/30-18/30 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک (گروه168) 1399/03/24 1399/06/17 شنبه-دوشنبه 9-14 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیارتخصصی اندو(گروه5) 1399/04/20 1399/04/26 پنجشنبه-جمعه 8-17 20 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک (گروه166) 1398/11/27 1399/02/16 یکشنبه-سه شنبه 9-14 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه165) 1398/11/17 1399/01/28 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه164) 1398/11/05 1399/01/27 شنبه-دوشنبه 9-14 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه163) 1398/10/19 1399/01/27 پنجشنبه-جمعه 8-13 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه162) 1398/09/28 1398/12/09 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه161) 1398/09/16 1398/12/10 شنبه-دوشنبه 9-14 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
 
 
آدرس مراکز:
مرکز شماره 1:  ابتدای بلوار کشاورز – تقاطع قریب و فرصت – پلاک ۵

مرکز شماره 2:  روبروی درب اصلی دانشگاه تهران – خ شهدای ژاندارمری ( بین خ ۱۲ فروردین و فخر رازی ) – پ ۷۵

دانشکده توانبخشی:  خیابان انقلاب، پیچ شمیران، نبش صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز آموزش های تخصصی دندانپزشکی:  خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، نبش وحید نظری، پلاک 66، طبقه سوم