تقویم آموزشی

برای مشاهده تقویم دوره های مورد نظر بر روی آن گروه کلیک کنید.

 

تقویم دوره های پزشکی (مدیریت زخم ، طب سوزنی ، مشاوره ژنتیک)

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
دوره بین المللی زخم (ICW زخم)1400/10/41400/10/11در طول هفته8-1772 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
طب سوزنی (گروه39)1400/8/131401/2پنجشنبه-جمعه8-17508 ساعتدر حال برگزاریکلینیک طب ورزشیثبت نام
لیفت با نخ14001400چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
طب سوزنی (گروه40)1400/10/91401پنجشنبه-جمعه8-17508 ساعتدر حال ثبت نامکلینیک طب ورزشیثبت نام
تزریق چربی اتولوگ1400/10/81400/10/10چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه-شنبه8-1724 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
دوره مدیریت و درمان چاقی1400/9/151400/9/19دوشنبه تا جمعه8-1740 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
مشاوره ژنتیک(گروه23)1400/7/241400/9/30آفلاین-120 ساعتدر حال برگزاریمرکز قریب
مدیریت زخم (گروه36)1400/10/111400/11/15آفلاین-حضوری8-1780 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریبثبت نام
دوره جامع تکنولوژی زیبایی پوست1400/9/101400/9/19طول هفته8-1780 ساعتتکمیل ظرفیت
جراحی های سرپایی1400/9/241400/9/26پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
دوره جامع تزریق فیلر و توکسین1400/9/101400/9/14طول هفته8-1740 ساعتتکمیل ظرفیت
اپراتور لیزر موهای زائد1400/9/241400/9/26چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
دوره جامع تکنولوژی زیبایی پوست1400/10/151400/10/24طول هفته8-1780 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
دوره جامع تزریق فیلر و توکسین1400/10/151400/10/19طول هفته8-1740 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
فیلر پیشرفته1400/10/11400/10/3چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعتدر حال ثبت نام
تقویم دوره های دندانپزشکی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعت مدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاری
اورژانس های پزشکی در دندانپزشکی21400/7/231400/7/24پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ایمپلنت های دندانی
(عادی)138
1400/7/11400/12/29پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:00120 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ایمپلنت های دندانی
( فشرده)139
1400/8/11400/11/30شنبه و یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:00120 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
پرسلن لمینیت ونیر و دنتال فوتوگرافی111400/6/241400/6/26پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ترمیمی و زیبایی701400/7/171400/7/21شنبه ویکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و 9:00 - 16:0050 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ارتودنسی ثابت مقدماتی 211400/7/71400/7/23چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ارتودنسی ثابت پیشرفته10 1400/8/121400/8/28پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
دندانپزشکی اطفال 111400/6/311400/7/2چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0030ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
اندودانتیکس نوین 161400/8/51400/8/7سه شنبه و چهارشنبه9:00 - 16:0030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
پروتز ثابت 71400/7/131400/7/16سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0040 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
جراحی افزایش طول تاج 41400/7/81400/7/9پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
جراحی دندان های نهفته و نیمه نهفته 31400/7/81400/7/9پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ایمپلنت دندانی پیشرفته 61400/7/71400/7/23چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
کامپوزیت ونیر 51400/6/181400/6/19پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
پروتز ایمپلنت 11400/5/111400/8/14سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0040 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
دیجیتال ایمپلنت 11400/8/191400/9/11چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
تقویم دوره های پرستاری (مدیریت زخم ، ICU ، CCU ، دیالیز ،آمادگی آزمون RN )

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
دوره بین المللی زخم (ICW زخم)1400/10/41400/10/11طول هفته8-1772 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
NICU (گروه11)1400/8/181400/9/21یکشنبه-سه شنبه15-1940 ساعتدر حال برگزاریمرکز قریب
مدیریت زخم (گروه35)1400/9/81400/10آفلاین-حضوری8-1780 ساعتدر حال برگزاریمرکز قریب
CCU (گروه53)1400/10/61400/11/9شنبه-دوشنبه15-1940 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریبثبت نام
ICU (گروه46)1400/10/51400/11/5یکشنبه-سه شنبه14:30-18:3040 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریبثبت نام
دیالیز (گروه17)1400/10/111400/11/4شنبه-دوشنبه14:30-18:3030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریبثبت نام
اپراتور لیزر موهای زائد1400/9/241400/9/26چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
NICU (گروه12)1400/10/121400/11/12یکشنبه-سه شنبه15-1940 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
ICU-OH (گروه9)1400/11/161400/11/27روزهای زوج15-1930 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
مدیریت زخم (گروه37)1400/101400/11آفلاین-حضوری8-1780 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
تقویم دوره های مامایی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
NICU (گروه11)1400/8/181400/9/21یکشنبه-سه شنبه15-1940 ساعتدر حال برگزاریمرکز قریبثبت نام
مربی آمادگی دوران بارداری (گروه124)
1400/9/41400/10/3پنجشنبه-جمعه8-13:3060 ساعتدر حال برگزاریمرکز قریب
اپراتور لیزر موهای زائد1400/9/241400/9/26چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعتدر حال ثبت نام
NICU (گروه12)1400/10/121400/11/12یکشنبه-سه شنبه15-1940 ساعتدر حال ثبت نام
مربی آمادگی دوران بارداری (گروه125)
1400/10/231400/11/29پنجشنبه-جمعه8-13:3060 ساعتدر حال ثبت نام
تقویم دوره های مهارتی - شغلی (تکنسین داروخانه - دستیار دندانپزشکی - کمک های اولیه - تعمیر تجهیزات پزشکی)

امدادگر اورژانس

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروز ساعتمدت دوره (ساعت)وضعیت دورهمحل برگزاریشهریه (تومان)ثبت نام آنلاین
امدادگر
مقدماتی و اورژانس
( اف لاین و حضوری)
1400.9.201400.11.19یک شنبه و سه شنبه16-2056در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری910،000ثبت نام
امدادگر
مقدماتی و اورژانس
( حضوری)
1400.9.271400.10.15شنبه الی چهارشنبه (حضوری)9-1356 در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری910,000ثبت نام
امدادگر
مقدماتی و اورژانس (حضوری)
1400.10.41400.11.15زوج- حضوری16-1956در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری910،000ثبت نام

تکنسین داروخانه

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دوره (ساعت)وضعیت دورهمحل برگزاریشهریه (تومان)ثبت نام آنلاین
تکنسین داروخانه مقدماتی online1400.9.131400.11.23روزهای زوج17-2175در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,400,000ثبت نام
تکنسین داروخانه مقدماتی /حضوری1400.9.151400.11.13دو شنبه و چهارشنبه10-1475در حال ثبت نامدر حال ثبت نام1,400,000
تکنسین داروخانه مقدماتی /حضوری1400.9.22400.11.20دو شنبه و چهارشنبه15:30-19:3075در حال ثبت نامدر حال ثبت نام1,400,000
تکنسین داروخانه مقدماتی /حضوری1400.9.231400.11.24یک شنبه و سه شنبه9:30-13:3075در حال ثبت نامدر حال ثبت نام1,400,000ثبت نام
تکنسین داروخانه مقدماتی /حضوری1400.9.261401.2.16جمعه ها9-13:3075در حال ثبت نامدر حال ثبت نام1,400,000

دستیار دندانپزشک

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دوره (ساعت)وضعیت دورهشهریه (تومان)محل برگزاریثبت نام آنلاین
دستیار کنار دندانپزشک (گروه 209)1400.9.251400.11.22پنج شنبه و جمعه14-19130در حال ثبت نام1،900،000مرکز ژاندارمری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه 208) ویژه شاغلیین1400.9.191400.12.6جمعه ها19-22130در حال ثبت نام1،900،000مرکز ژاندارمری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه 210)1400.9.211400.10.26یک شنبه، سه شنبه، جمعه8:30-13:30130در حال ثبت نام1.700.000مرکز ژاندارمریثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک (گروه 211)1400.9.211400.11.12یک شنبه، سه شنبه14-19130در حال ثبت نام1.700.000مرکز ژاندارمریثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک (گروه 203) انلاین1400.10.181400.12.11شنبه و چهارشنبه19-22130در حال ثبت نام1.700.000مرکز ژاندارمریثبت نام
تخصصی دستیار کنار دندان پزشک
ایمپلنت
1400.9.41400.9.18پنج شنبه14-2020در حال ثبت نام1.500.000مرکز ژاندارمریثبت نام
تخصصی دستیار کنار دندان پزشک
ارتودنسی
1400.9.251400.10.9پنج شنبه14-2020در حال ثبت نام3،000،000مرکز ژاندارمریثبت نام

مراقبت از سالمندان

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروز ساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریشهریه (تومان)ثبت نام آنلاین
سالمند
( نیمه خصوصی /اف لاین و حضوری)
1400.6.41400.6.12پنج شنبه و جمعه9-1450 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1،400،000ثبت نام

تعمیرات تجهیزات پزشکی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دورهوضعیت دوره شهریه (تومان)
کالیبراسیون ( نیمه خصوصی)1400.9.201400.9.29هرروز16-1830 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,200,000
برد (نیمه خصوصی)1400.10.251400.11.5هرروز18-2030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,200,000
اصول بازرگانی
(نیمه خصوصی)
1400.11.41400.11.13هرروز14-1630 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری800,000
آزمایشگاهی (نیمه خصوصی)1400.10.181400.10.27هرروز16-1830 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,200,000
دندانپزشکی(نیمه خصوصی)1400.10.181400.10.27هرروز14-1630 ساعتتکمیل ظرفیتمرکز ژاندارمری1,200,000
اتاق عمل (نیمه خصوصی)1400.10.181400.10.27هرروز16-1830 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,200,000
تصویربرداری (نیمه خصوصی)1400.10.41400.10.13هرروز18-2030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,200,000
لیزر (عمومِی)1400.11.71400.1.25پنج شنبه
8-1030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری950,000
الکترونیک (عمومِی)1400.11.71400.1.25پنج شنبه10-11:3030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری750,000
دندانپزشکی (عمومِی)1400.11.71400.1.25پنج شنبه11:30-13:3030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری950,000
تصویربرداری (عمومِی)1400.11.71400.1.25پنج شنبه14-1630 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری950,000
اتاق عمل (عمومِی)1400.11.71400.1.25پنج شنبه18-2030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری950,000
آزمایشگاهی (عمومِی)1400.11.71400.1.25پنج شنبه16-1830 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری950,000
تقویم دوره های زبان خارجه (IELTS - MSRT - MHLE - TOFEL - TTC)

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریشهریه /تومانثبت نام آنلاین
TTC
کودکان
ONINE

1400.9.111400.10.30پنج شنبه15-1815 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری800،000
TTC
بزرگسال
ONINE

1400.9.111400.10.30پنج شنبه9-1221 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری900،000
دوره های آمادگی آزمون های علوم پزشکی (لیسانس به پزشکی - پزشکی اروپا - رزیدنتی دندانپزشکی)

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دوره (ساعت)وضعیت دورهمحل برگزاریشهریه ثبت نام آنلاین
IMAT 1400.6.201401.5.26زوج و پنج شنبه ها9-13576در حال ثبت نامخ ستارخان2500 یوروجهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
IELTS
ویزه پزشکی اروپا
1400.6.201400.12.23تا 22 ابان روهای زوج
و ادامه روزهای پنج شنبه
9-13144در حال ثبت نامخ ستارخاندر شهریه IMAT محاسبه گردیده است.جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
پدیرش تحصسلس ، ویزا و امور مربوط به پذیرشجهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
-جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
در حال ثبت نامخ ستارخان1000 یوروجهت ثبت نام و مشاوره
09120716037