تقویم آموزشی

برای مشاهده تقویم دوره های مورد نظر بر روی آن گروه کلیک کنید.

 

تقویم دوره های پزشکی (مدیریت زخم ، طب سوزنی ، مشاوره ژنتیک)

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
دوره بین المللی زخم (ICW زخم)1400/10/41400/10/11در طول هفته8-1772 ساعتاتمام یافتهمرکز قریبتماس با مرکز
02166129626
طب سوزنی (گروه40)1400/10/301401پنجشنبه-جمعه8-17508 ساعتدر حال برگزاریکلینیک طب ورزشیثبت نام
تزریق چربی اتولوگ1400/11/271400/11/29چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه-شنبه8-1724 ساعتدر حال ثبت نام
دوره مدیریت و درمان چاقی1400/12/11400/12/6یکشنبه تا جمعه8-1740 ساعتدر حال ثبت نام
مشاوره ژنتیک(گروه23)1400/7/241400/9/30آفلاین-120 ساعتدر حال برگزاریمرکز قریب
مدیریت زخم (گروه36)1400/10/261400/12/6آفلاین-حضوری8-1780 ساعتدر حال برگزاریمرکز قریبثبت نام
فیلر پیشرفته1400/10/11400/10/3چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعتاتمام یافته
کاشت مو1400/11/161400/11/22طول هفته8-1750 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
لیزرهای کم توان1400/11/111400/11/15طول هفته8-1740 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
دوره جامع تکنولوژی زیبایی پوست1400/11/121400/11/21طول هفته8-1740 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
جراحی های سرپایی1400/12/131400/12/14پنجشنبه-جمعه8-1716 ساعتدر حال ثبت نام
اپراتورلیزر موهای زائد1400/12/41400/12/6چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعتدر حال ثبت نام
تقویم دوره های دندانپزشکی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعت مدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریلینک ثبت نام
ایمپلنت های دندانی
(عادی)140
1400/11/71401/7/00پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:00120 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ایمپلنت های دندانی
( فشرده)141
1400/10/41400/10/9شنبه و یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه 9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
پرسلن لمینیت ونیر و دنتال فوتوگرافی131400/9/241400/9/26]چهارشنبه وپنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ارتودنسی ثابت مقدماتی 221400/9/171400/10/3چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
دندانپزشکی اطفال 121400/10/291400/11/1چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0030ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
اندودانتیکس نوین 171400/10/11400/10/3چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0030 ساعتتکمیل ظرفیتمرکز ستارخان
جراحی افزایش طول تاج 51400/11/281400/11/29پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخانثبت نام
ایمپلنت دندانی پیشرفته 11400/11/271400/12/13چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
کامپوزیت ونیر 81400/10/151400/10/17چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخانثبت نام
اورژانس های دندانپزشکی1400/11/71400/8/8پنجشنبه و جمعه9:00-16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
تقویم دوره های پرستاری (مدیریت زخم ، ICU ، CCU ، دیالیز ،آمادگی آزمون RN )

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
دوره بین المللی زخم (ICW زخم)1400/10/41400/10/11طول هفته8-1772 ساعتاتمام یافتهمرکز قریب
CCU (گروه53)1400/10/61400/11/9شنبه-دوشنبه15-1940 ساعتدر حال برگزاریمرکز قریب
ICU (گروه46)1400/10/51400/11/5یکشنبه-سه شنبه14:30-18:3040 ساعتدر حال برگزاریمرکز قریب
دیالیز (گروه17)1400/10/111400/11/4شنبه-دوشنبه14:30-18:3030 ساعتدر حال برگزاریمرکز قریب
اپراتور لیزر موهای زائد1400/12/41400/12/6چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
NICU (گروه12)1400/10/121400/11/12یکشنبه-سه شنبه15-1940 ساعتدر حال برگزاری
ICU-OH (گروه9)1400/11/161400/11/27روزهای زوج15-1930 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
مدیریت زخم (گروه37)1400/10/261400/12/6آفلاین-حضوری8-1780 ساعتدر حال برگزاریثبت نام
CCU (گروه54)1400/11/161400/12/16شنبه-دوشنبه15-1940 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
ICU (گروه47)1400/11/101400/12/17یکشنبه-سه شنبه14:30-18:3040 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
تکنسین کاشت مو (گروه2)1400/11/161400/11/22طول هفته8-1750 ساعتدر حال ثبت نام
دیالیز (گروه18)1400/11/231400/12/16شنبه-دوشنبه14:30-18:3030 ساعتدر حال ثبت نام
مدیریت زخم (گروه38)1400/12/21401آفلاین-حضوری8-1780 ساعتدر حال ثبت نام
تقویم دوره های مامایی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریثبت نام آنلاین
مربی آمادگی دوران بارداری (گروه126)
1400/12/51401پنجشنبه-جمعه8-13:3060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
اپراتور لیزر موهای زائد1400/12/41400/12/6چهارشنبه-پنجشنبه-جمعه8-1724 ساعتدر حال ثبت نامثبت نام
NICU (گروه12)1400/10/121400/11/12یکشنبه-سه شنبه15-1940 ساعتدر حال برگزاریثبت نام
مربی آمادگی دوران بارداری (گروه125)
1400/10/231400/11/29پنجشنبه-جمعه8-13:3060 ساعتدر حال برگزاریثبت نام
تکنسین کاشت مو1400/11/161400/11/22طول هفته8-1750 ساعتدر حال ثبت نام
تقویم دوره های مهارتی - شغلی (تکنسین داروخانه - دستیار دندانپزشکی - کمک های اولیه - تعمیر تجهیزات پزشکی)

امدادگر اورژانس

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروز ساعتمدت دوره (ساعت)وضعیت دورهمحل برگزاریشهریه (تومان)ثبت نام آنلاین
امدادگر
مقدماتی و اورژانس
( حضوری)
1400.11.211401.2.2پنج شنبه و جمعه9-1356در حال ثبت نامژاندارمری1,040,000
امدادگر
مقدماتی و اورژانس
( حضوری)
1400.11.161400.12.9شنبه الی چهارشنبه9-1356در حال ثبت نامژاندارمری910،000
امدادگر
مقدماتی و اورژانس
( حضوری)
1400.11.231401.1.27زوج16-1956در حال ثبت نامژاندارمری910،000
امدادگر
مقدماتی و اورژانس
( حضوری)
1400.12.71401.1.20شنبه الی چهارشنبه9-1356در حال ثبت نامژاندارمری910،000

تکنسین داروخانه

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دوره (ساعت)وضعیت دورهمحل برگزاریشهریه (تومان)ثبت نام آنلاین
تکنسین داروخانه مقدماتی 1400.11.41400.12.11زوج انلاین 19-2175در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,400,000
تکنسین داروخانه مقدماتی 1400.11.61400.12.25دوشنبه و چهارشنبه10-1475در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,400,000ثبت نام
تکنسین داروخانه تکمیلی1400.11.71401.1.28یکشنبه و پنج شنبه10-14130در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری2،200،000

دستیار دندانپزشک

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دوره (ساعت)وضعیت دورهشهریه (تومان)محل برگزاریثبت نام آنلاین
دستیار کنار دندانپزشک (گروه 213) 1400.11.31401.1.30یک شنبه و سه شنبه و جمعه8:30-1:30130در حال ثبت نام1.700.000مرکز ژاندارمریثبت نام
ایمپلنت1400.11.91400.11.23شنبه10-1420در حال ثبت نام1،500،000مرکز ژاندارمریثبت نام
ارتودنسی1400.12.71400.12.21شنبه10-1420در حال ثبت نام3،000،000مرکز ژاندارمریثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک (گروه 215) 1400.11.191400.12.25فرد14-19130در حال ثبت نام1.700.000مرکز ژاندارمری

مراقبت از سالمندان

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروز ساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریشهریه (تومان)ثبت نام آنلاین
سالمند
( نیمه خصوصی /اف لاین و حضوری)
تما س با 66479523تماس با 66479523.......50 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1،400،000

تعمیرات تجهیزات پزشکی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دورهوضعیت دوره شهریه (تومان)
کالیبراسیون ( نیمه خصوصی)1400.11.231400.12.3هرروز16-1830 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,200,000
برد (نیمه خصوصی)1400.11.91400.11.18هرروز18-2030 ساعتتکمیل ظرفیتمرکز ژاندارمری1,200,000
اصول بازرگانی
(نیمه خصوصی)
1400.11.41400.11.13هرروز14-15:3030 ساعتتکمیل ظرفیتمرکز ژاندارمری900,000
آزمایشگاهی (نیمه خصوصی)1400.11.21400.11.11هرروز16-1830 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,200,000
دندانپزشکی(نیمه خصوصی)1400.12.141400.12.23هرروز14-1630 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,200,000
اتاق عمل (نیمه خصوصی)1400.11.161400.11.25هرروز16-1830 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,200,000
تصویربرداری (نیمه خصوصی)1400.12.141400.12.23هرروز18-2030 ساعتتکمیل ظرفیتمرکز ژاندارمری1,200,000
لیزر (عمومِی)1400.11.71400.1.25پنج شنبه
8-1030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری950,000
الکترونیک (عمومِی)1400.11.71400.1.25پنج شنبه10-11:3030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری750,000
دندانپزشکی (عمومِی)1400.11.161400.11.25پنج شنبه11:30-13:3030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری950,000
تصویربرداری (عمومِی)1400.11.71400.1.25پنج شنبه14-1630 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری950,000
اتاق عمل (عمومِی)1400.11.71400.1.25پنج شنبه18-2030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری950,000
آزمایشگاهی (عمومِی)1400.11.71400.1.25پنج شنبه16-1830 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری950,000
تقویم دوره های زبان خارجه (IELTS - MSRT - MHLE - TOFEL - TTC)

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دوره هفتهوضعیت دورهمحل برگزاریشهریه /تومانثبت نام آنلاین
IELTS 11400.10.301400.12.26پنج شنبه12:30-15:309 هفتهدر حال برگزاریمرکز ژاندارمری3،000،000ثبت نام
Pre IELLTS1400.10.301400.12.26پنج شنبه9-129 هفتهدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری3،000،000ثبت نام
TTC
کودکان
ONINE

1400.11.141400.12.12پنج شنبه15-185 هفتهدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری800،000ثبت نام
TTC
بزرگسال
ONINE

1400.11.141400.12.19پنج شنبه9-127 هفتهدر حال ثبت ناممرکز ژاندارمری900،000ثبت نام
B21400.10.101400.12.13جمعه9-1210در حال برگزاریمرکز ژاندارمری500،000ثبت نام
PI11400.10.9140012.26پنج شنبه12-1510در حال برگزاریمرکز ژاندارمری500،000ثبت نام
دوره های آمادگی آزمون های علوم پزشکی (لیسانس به پزشکی - پزشکی اروپا - رزیدنتی دندانپزشکی)

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دوره (ساعت)وضعیت دورهمحل برگزاریشهریه ثبت نام آنلاین
IMAT 1400.6.201401.5.26زوج و پنج شنبه ها9-13576در حال ثبت نامخ ستارخان2500 یوروجهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
IELTS
ویزه پزشکی اروپا
1400.6.201400.12.23تا 22 ابان روهای زوج
و ادامه روزهای پنج شنبه
9-13144در حال ثبت نامخ ستارخاندر شهریه IMAT محاسبه گردیده است.جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
پدیرش تحصسلس ، ویزا و امور مربوط به پذیرشجهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
-جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
جهت ثبت نام و مشاوره
09120716037
در حال ثبت نامخ ستارخان1000 یوروجهت ثبت نام و مشاوره
09120716037