هفدهمیـن دوره مشاوره ژنتیک :

به همت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و پیـرو تفاهم نامه با سازمان بهزیستی هفدهمیـن دوره­ی تخصصی مشاوره ژنــتیک ویژه پزشکان از تاریـخ 1397/03/30 به صورت تئوری و عملی در روزهـای چـهارشنبه، پـنجشنبه و جــمعه(بصورت یک هفته در میان)  از ساعت 17-8  به   مــدت پنـج هفته معــادل 120 ساعت با حـضور جــمعی از اساتید مجـرب بــهزیستی آغـاز  می­گردید.

در ایـن دوره شـرکت کنندگان با مباحثی از جمله روانشناسی مشاوره، ژنتیک پایه، اصول رســم شجره، ناشنوایی و ژنتیک و . . . آشنا می­شوند.

مدت دوره عملی ۳۰ روز کاری معادل 240 ساعت می باشد و شرکت کنندگان بعـد از اتمام دوره­ی تئوری و کسب امتیاز لازم در آزمون پایانی، توسط بهزیستی جهت دوره­ی عملی به مراکز مشاوره معـرفی خواهنـد شــد.

 

دیدگاه ها غیرفعال است