کارشناسی ارشد اتاق عمل

کارشناسی ارشد اتاق عمل

رشته اتاق عمل نیز یکی دیگر از رشته های علوم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت میباشد.

در رشته کارشناسی ارشد اتاق عمل به اصول جدید اتاق عمل ¸ تکنولوژی های نوین در جراحی های تخصصی و چگونگی برخورد با بیمار قبل ¸ بعد و حین عمل جراحی میپردازد.

فارغ التحصیلان  این رشته میتوانند علاوه بر فعالیت در زمینه های آموزشی¸پژوهشی و مدیریتی¸در اتاق عمل اورژانس و سرپایی¸اتاق عمل جراحی در بیمارستانها¸کلینیکهای تخصصی جراحی مشغول به کار شوند.

این رشته جزو رشته های خیلی محبوب بحساب می آید که هرسال مخاطبان زیادی بخود اختصاص میدهد و بدلیل پذیرش کم دانشجو¸رقابت بالایی در این رشته وجود دارد.

مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد  اتاق عمل: کارشناسی در رشته های اتاق عمل¸پرستاری و هوشبری میباشد.

مواد درسی این رشته در آزمون کارشناسی ارشد شامل: اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب با ضریب۳/ بیماریهای داخلی و جراحی با ضریب ۲/تکنولوژی جراحی در جراحی های  مختلف با ضریب ۳/آناتومی با ضریب۱/بیهوشی و احیاء قلبی ریوی با ضریب ۱/زبان عمومی با ضریب ۲ میباشد.

فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در مقطع دکتری در رشته های انفورماتیک پزشکی(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)᷂ سلامت در بلایا و فوریتها(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)᷂ سلامت و رفاه اجتماعی(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)᷂ اپیدمیولوژی(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)᷂ مددکاری اجتماعی(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی بشرط دارا بودن کارشناسی مددکاری)᷂ گفتار درمانی(مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی بشرط دارا بودن کارشناسی گفتار درمانی)᷂ شرکت کنند.

ارشد اتاق عمل، ارشد وزارت بهداشت، دکتری وزارت بهداشت، ارشد علوم پزشکی,کارشناسی ارشد اتاق عمل
مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد  اتاق عمل: کارشناسی در رشته های اتاق عمل¸پرستاری و هوشبری میباشد.

لینک

دیدگاه ها غیرفعال است