رد کردن لینک ها

پایان چهـل و هشتمیـن دوره ی ترمیمی – زیبایـی

پایان چهـل و هشتمیـن دوره ی ترمیمی – زیبایـی :

چهـل و هفتمین دوره ی آمـوزشی ترمیمی – زیبایـی ویـژه دندانپزشکان که در تاریــخ 12 مهـر ماه شــروع شده بود ، روز گذشته مـورخ 97/09/09 در کلینیک دندانپزشکی مرکـز جـهاد علوم پزشکی تهران به پایان رسید.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه