پانزدهمین دوره مشاوره ژنتیک

پانزدهمین دوره مشاوره ژنتیک جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

پانزدهمین دوره مشاوره ی ژنتیک ویژه ( پزشکان و متخصصان )

تاریخ شروع دوره

۴/۲۱ الی ۴/۲۳ تیر ماه

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

دیدگاه ها غیرفعال است