همایش رایگان آشنایی با تله های زندگی

همایش رایگان آشنایی با تله های زندگی با حضور شیرین راد کرمانی : 

طرحواره ها (تله های زندگی) :

 

جذب چه افرادی در زندگی می شوید؟

آیا اکثرا جذب افرادی می شوید که بی مهر و عاطفه هستند؟
آیا احساس می کنید که نزدیک ترین افراد زندگیتان به شما توجه کافی ندارند؟

آیا احساس می کنید انسان بی ارزشی هستید؟
آیا احساس می کنید به دلیل بی ارزشیتان, اطرافیان شما را نمی پذیرند و دوستتان ندارند؟

آیا خواسته های دیگران را بر نیازهای خودتان ترجیح می دهید؟
آیا در راه فداکاری برای دیگران چنان راه افراط می پیمایید که به
خواسته های خودتان اصلا نرسید؟آیا نیازهای واقعی تان را نمیشناسید؟

آیا نگران هستید ک مبادا اتفاقات ناگواری برای شما پیش بیاید؟
آیا یک درد خفیف ممکن است شما را به وادی وحشت بیندازد که مبادا دچار بیماری علاج ناپذیری شده اید؟

آیا متوجه شده اید که علی رغم برخورداری از تحسین و تشویق اجتماعی بازهم احساس نارضایتی و بی کفایتی می کنید؟

چنین الگوهای فکری  را تله های زندگی یا طرحواره می نامیم

ما در دوران کودکی به شیوه های مختلف آسیب دیده ایم: طرد, انتقاد, حمایت افراطی, بد رفتاری, بی توجهی یا محرومیت

در اثر این تجارب اولیه طرحواره ها بخشی از وجودمان شده اند.
بعد از طی دوران کودکی و ترک خانه ی پدری با ایجاد موقعیت ها یا انتخاب افراد به
بازآفرینی همان شرایط تلخ اولیه ی دوران کودکی می پردازیم. به عبارتی در حال حاضر دیگران
ما را کنترل می کنند, با ما بدرفتاری می کنند یا به نیازهای ما توجه نمی کنند
و از این رو تله های زندگی یا طرحواره ها دست از سر ما بر نمی دارند و تداوم میابند.

شاید به دلیل همین تداوم تله های زندگی است که در دست یابی به اهداف زندگی با ناکامی و شکست روبه رو می شویم.

تله های زندگی چگونگی تفکر, احساس, رفتار و نحوه ی ارتباط با دیگران را تعیین می کنند. این تله ها به احساس های شدیدی مثل عصبانیت, غمگینی و اضطراب دامن می زنند. حتی زمانی که در زندگی اوضاع بر وفق مراد است (جایگاه اجتماعی خوب, ازدواج شادکام,روابط خوب با دیگران, و موفقیت شغلی) بازهم ممکن است قادر به لذت بردن از زندگی نباشیم.

 

همایش رایگان آشنایی با تله های زندگی با حضور شیرین راد کرمانی (عضو کارگروه سلامت روان )

 

جهت رزرو درهمایش با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :

66480735-66479533

دیدگاه ها غیرفعال است