رد کردن لینک ها

شـروع ششمیــن دوره کارگاه کنترل عفونت

به همت جهاد دانشگاهی عــلوم پزشــکی تهــران ششمیـن کارگاه کنتــرل عفونت ویــژه دستیاران دندانپزشک در تاریخ 02/12/ 1398 به مدت پنـج ساعت در مرکز شمــاره یک جهاد علوم پزشکی تهران برگزار می­گردد.

به همین منظور از تمام افـرادی که تمایل به شرکت در این دوره آموزشی را دارند دعوت می­شود که برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره­ ی زیر تماس حاصل نمایند.

66127633

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه