رد کردن لینک ها

برگزاری دوره تربیت مدرس تلفظ زبان انگلیسی

دوره تربیت مدرس تلفظ زبان انگلیسی
دوره تربیت مدرس تلفظ زبان انگلیسی

جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران برگزار می کند : 

دوره تربیت مدرس تلفظ زبان انگلیسی

☄️ شناسایی و تفسیر حروف صدادار و بی صدا

☄️ یادگیری اصول تغییر معنی کلمات با تغییر Intonation & Stress

☄️ یادگیری اصول Rhythm, Stress and Intonation در کلمات

☄️ یادگیری اصول Rhythm, Stress, Assimilation and Intonation در جملات

☄️ نظارت و تصحیح زبان آموزان

📞 ۶۶۴۷۹۵۲۰-۶۶۴۷۹۵۲۳
Site : zaban.jada.ir
Telegram: @jahad_zaban

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه