رد کردن لینک ها

برگزاری آزمـون جامع گروه 17 ژنتیک

برگزاری آزمـون جامع گروه 17 ژنتیک

آزمون ژنتیک
آزمون ژنتیک

 

   آزمــون جامع هفدهمیــن گروه دوره­ ی آموزشی مشاوره ژنتیک، روز گـذشته در تاریــخ 97/4/17  در مرکز شماره 2 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار گردیــد.

 

 .

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه