برگزاری آزمــون دوره ی آموزشی آمادگی دوران بارداری

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
  • نظرات : بدون دیدگاه

 

برگزاری آزمــون دوره ی آموزشی آمادگی دوران بارداری (زایمان فیزیولوژیک)،:

آزمون یکصد و هشتمیـن دوره ی آموزشی آمادگی دوران بارداری، روز جمعـه 09/08/99 در مـرکز شماره یک جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار میـگردد.