رد کردن لینک ها

 آزمون گروه سوم دوره آموزشی دیالیــز

 آزمون گروه سوم دوره آموزشی دیالیــز :

به همت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، آزمون سومیــن دوره ی آموزشی دیالیز، روز جاری مورخ 97/11/28 در مرکز شمـاره یک جهاد علوم پزشکی تهران برگزار گردیــد.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه