رد کردن لینک ها

هدایت باکتری‌ ها با نیروی مغناطیسی

هدایت باکتری‌ ها با نیروی مغناطیسی

هدایت باکتری‌ ها با نیروی مغناطیسی هدایت باکتری‌ ها با نیروی مغناطیسی برای انتقال سریع دارو به بدن پژوهشگران کانادایی، با هدایت مغناطیسی باکتری‌ها شاید در آینده بتوانند امکان انتقال سریع دارو به بدن را فراهم ‌کنند. به گزارش ایسنا و به نقل از مدگجت،

بازگشت به بالای صفحه