نوشته هایی با برچسب "نسخه الکترونیک"

نسخه الکترونیک و تولید بیش از ٣۶ میلیون از آن در مراکز درمانی تامین اجتماعی

نسخه الکترونیک و تولید بیش از ٣۶ میلیون از آن در مراکز درمانی تامین اجتماعی

بیش از ٣۶ میلیون نسخه الکترونیک در مراکز درمانی تامین اجتماعی تولید شد کد خبر: 235023 سلامت نیوز:در مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی، تولید نسخه الکترونیک انجام می شود و پرونده الکترونیک در حال پیاده شدن است. به گزارشسلامت نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بیمه شدگان در هنگام مراجعه به […]