نوشته هایی با برچسب "دوره تکنسین داروخانه"

طبقه بندی داروها در داروخانه

طبقه بندی داروها در داروخانه

  طبقه بندی داروها در داروخانه طبقه بندی داروها در داروخانه   مقدمه یادگیری مکان داروها  برای همه فراگیران شغل تکنسین داروخانه کرا بسیار دشواری است و جز اولین چالش های دوره کار آموزی یادگیری جای داروهای مختلف می باشد و بین هزار قلم داروی مختلف واقعا کار سخت و پر استرسی است. فراگیران چون داروهارا […]