نوشته هایی با برچسب "درمان افت شنوایی"

عوامل پیرگوشی و افت شنوایی را بشناسیم

عوامل پیرگوشی و افت شنوایی را بشناسیم

عوامل پیرگوشی و افت شنوایی را بشناسیم شنوایی یکی از حواس ۵ گانه ماست که در زندگی روزمره برای به دست آوردن اطلاعات از آ ن استفاده می کنیم و بسیاری از مهارت های ما به شنوایی برمی گردد. قدرت شنوایی به قدری مهم است که توانایی گفتاری ما را مستقیما تحت تاثیر قرار می […]