جراحی افزایش طول تاج دندان

جراحی افزایش طول تاج دندان جراحی افزایش طول تاج دندان معرفی مختصر افزایش طول تاج دندان افزایش طول تاج دندان برای نمایان کردن بخش بیشتری از دندان و به دلایل متعدد دیگری نیز انجام می شود. از بین بردن ظاهر لثه ای و همچنین اطمینان از اینکه پرکردگی و روکش ها پشتیبانی کافی دارند، از […]