رد کردن لینک ها

خطر بروز بیماری ام اس در کشور رو به افزایش است

خطر بروز بیماری ام اس در کشور رو به افزایش است

بیماری ام اس   خطر بروز بیماری ام اس در کشور رو به افزایش است بی توجهی و عدم مراجعه به موقع برای پیشگیری سبب شده است تا خطر بروز بیماری ام اس در کشور افزایش یابد.   بیماری ام اس (MS)  ایرنا، بیماری ام

بازگشت به بالای صفحه