آنمی میکروسیستیک چیست؟(1)

آنمی میکروسیستیک   آنمی میکروسیستیک آنمی میکروسیستیک شرایطی است که در آن اکسیژن کافی به بافت‌ها و دستگاه‌های بدن نمی‌رسد. فقدان اکسیژن ممکن است به دلیل عدم وجود گلبول قرمز کافی و یا کمبود هموگلوبین کافی در بدن رخ دهد. هموگلوبین، پروتئینی است که اکسیژن را در خون حمل می‎کند. وقتی موضوع، فقدان هموگلوبین در […]