مشاوره ژنتیک

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
مشاوره ژنتیک بیست و شش ۱۸ آذر ۲۲ دی طول هفته ۸ الی ۱۷ حضوری ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قریب submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما