تکنولوژی زیبایی پوست

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
تکنولوژی زیبایی پوست ۴۲۴۲۲ ۱۵ آذر ۲۴ آذر چهارشنبه الی جمعه ۸:۳۰ الی ۱۹ حضوری ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعلام می شود submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما