تکنولوژی زیبایی پوست

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
تکنولوژی زیبایی پوست ۲۶ اردیبهشت ۴ خرداد چهارشنبه الی جمعه ۸:۳۰ الی ۱۹ حضوری ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعلام می شود register
کارگاه‌های تکنولوژی زیبایی پوست ۲۶ اردیبهشت ۳۰ اردیبهشت چهارشنبه الی یکشنبه ۸:۳۰ الی ۱۹ حضوری ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ریال اعلام می شود register

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما