نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره ثبت نام آنلاین
کاربرد های پی آر پی در جوانسازی ۶ اردیبهشت ۶ اردیبهشت پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰ حضوری ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال register
خانهکاربریتماس با ما