فیلر پیشرفته

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری پیشنیاز ثبت نام آنلاین
فیلر پیشرفته ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ۱ تیر ۱۴۰۳ چهارشنبه الی جمعه ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰ حضوری ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعلام می شود فیلر مقدماتی register

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما