پروتز ثابت

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
پروتز ثابت ۴۰۲۰۳۲۷ ۲۸ آذر ۱ دی سه شنبه الی جمعه ۹ الی ۱۷ حضوری ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ستارخان submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما