عمومی زبان انگلیسی

در حال نمایش 5 نتیجه

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
B1 63
7 خرداد
22 مرداد
دوشنبه ها
16 الی 19
مرکز ژاندارمری

20 عدد در انبار

هزینه دوره: 11.400.000 ریال
E1 65
7 خرداد
22 مرداد
دوشنبه ها
16 الی 19
مرکز ژاندارمری

20 عدد در انبار

هزینه دوره: 11.400.000 ریال
IELTS (فشرده و نیمه خصوصی) 66
23 اردیبهشت
17 تیر
یکشنبه ها
16 الی 20
مرکز ژاندارمری

20 عدد در انبار

هزینه دوره: 44.000.000 ریال
TTC بزرگسالان 59
1 خرداد
2 مرداد
سه شنبه ها
16 الی 19
مرکز ژاندارمری

19 عدد در انبار

هزینه دوره: 22.700.000 ریال
TTC کودکان 61
3 خرداد
31 خرداد
پنجشنبه ها
9 الی 12
مرکز ژاندارمری

20 عدد در انبار

هزینه دوره: 17.500.000 ریال