امدادگر اورژانس

در حال نمایش 6 نتیجه

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
کمک های اولیه (کد 4032088)
14 تیر
1 شهریور
پنج شنبه و جمعه
9 الی 13
مرکز ژاندارمری

20 عدد در انبار

هزینه دوره: 26.500.000 ریال
کمکهای اولیه 4032075
16 اردیبهشت
17 تیر
یکشنبه ها و سه شنبه ها
16 الی 19
مرکز ژاندارمری

20 عدد در انبار

هزینه دوره: 23.000.000 ریال
کمکهای اولیه 4032076
20 اردیبهشت
7 تیر
پنجشنبه ها و جمعه ها
8:30 الی 13:30
مرکز ژاندارمری

17 عدد در انبار

هزینه دوره: 26.500.000 ریال
کمکهای اولیه 4032077
27 اردیبهشت
8 تیر
پنجشنبه ها و جمعه ها
14 الی 18
مرکز ژاندارمری

15 عدد در انبار

هزینه دوره: 26.500.000 ریال
کمکهای اولیه 4032086
19خرداد
16 تیر
شنبه تا چهارشنبه
9 الی 13
مرکز ژاندارمری

19 عدد در انبار

هزینه دوره: 23.000.000 ریال
کمکهای اولیه 4032087
1 مرداد
17 شهریور
روزهای زوج
16 الی 19
مرکز ژاندارمری

20 عدد در انبار

هزینه دوره: 23.000.000 ریال