مطالب خواندنی

دوره ویژه موسس مهدهای کودک

دوره ویژه موسس مهدهای کودک

دوره های آموزشی ویژه موسسین مهدهای کودک ساعت درس نام درس 12 آشنایی با اهداف و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان 12 مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک 10 حقوق کودک 34 جمع ساعت   حداقل مدرک مورد نیاز:کارشناسی *غیبت در کلاسهای10و12ساعته(حتی یک جلسه بصورت موجه وغیرموجه)،غیبت در جلسات امتحان،وعدم احراز […]

آشنایی با کلیات مبانی و قوانین حاکم بر کارخانجات صنعتی داروسازی

آشنایی با کلیات مبانی و قوانین حاکم بر کارخانجات صنعتی داروسازی

ضرورت تشکیل دوره:  با توجه به سیاستگذاری کلان کشور در خصوص کارآفرینی، رونق تولید داخلی، عدم وابستگی به محصولات خارجی و ایجاد ابتکار و نوآوری در تولید و  جلوگیری از خروج ارز، آموزش­های کاربردی و مهارتی در حوزه داروسازی و تعلیم و تربیت نیروی کار با مهارت کافی و شناخت و ساخت و تولید و […]

سامانه های دارو رسانی نوین

سامانه های دارو رسانی نوین

ضرورت تشکیل دوره:  با توجه به سیاستگذاری کلان کشور در خصوص کارآفرینی، رونق تولید داخلی، عدم وابستگی به محصولات خارجی و ایجاد ابتکار و نوآوری در تولید و  جلوگیری از خروج ارز، آموزش­های کاربردی و مهارتی در حوزه داروسازی و تعلیم و تربیت نیروی کار با مهارت کافی و شناخت و ساخت و تولید و […]

کلیات و مبانی فرمولاسیون فرآورده های استنشاقی

کلیات و مبانی فرمولاسیون فرآورده های استنشاقی

ضرورت تشکیل دوره:  با توجه به سیاستگذاری کلان کشور در خصوص کارآفرینی، رونق تولید داخلی، عدم وابستگی به محصولات خارجی و ایجاد ابتکار و نوآوری در تولید و  جلوگیری از خروج ارز، آموزش­های کاربردی و مهارتی در حوزه داروسازی و تعلیم و تربیت نیروی کار با مهارت کافی و شناخت و ساخت و تولید و […]

کلیات و مبانی فرمولاسیون فرآورده های سترون و استریل تزریقی

کلیات و مبانی فرمولاسیون فرآورده های سترون و استریل تزریقی

ضرورت تشکیل دوره:  با توجه به سیاستگذاری کلان کشور در خصوص کارآفرینی، رونق تولید داخلی، عدم وابستگی به محصولات خارجی و ایجاد ابتکار و نوآوری در تولید و  جلوگیری از خروج ارز، آموزش­های کاربردی و مهارتی در حوزه داروسازی و تعلیم و تربیت نیروی کار با مهارت کافی و شناخت و ساخت و تولید و […]

کلیات و مبانی فرمولاسیون های دارویی مایع

کلیات و مبانی فرمولاسیون های دارویی مایع

ضرورت تشکیل دوره:  با توجه به سیاستگذاری کلان کشور در خصوص کارآفرینی، رونق تولید داخلی، عدم وابستگی به محصولات خارجی و ایجاد ابتکار و نوآوری در تولید و  جلوگیری از خروج ارز، آموزش­های کاربردی و مهارتی در حوزه داروسازی و تعلیم و تربیت نیروی کار با مهارت کافی و شناخت و ساخت و تولید و […]

کلیات و مبانی فرمولاسیون های دارویی نیمه جامد

کلیات و مبانی فرمولاسیون های دارویی نیمه جامد

ضرورت تشکیل دوره:  با توجه به سیاستگذاری کلان کشور در خصوص کارآفرینی، رونق تولید داخلی، عدم وابستگی به محصولات خارجی و ایجاد ابتکار و نوآوری در تولید و  جلوگیری از خروج ارز، آموزش­های کاربردی و مهارتی در حوزه داروسازی و تعلیم و تربیت نیروی کار با مهارت کافی و شناخت و ساخت و تولید و […]

کلیات و مبانی فرمولاسیون های دارویی جامد

کلیات و مبانی فرمولاسیون های دارویی جامد

ضرورت تشکیل دوره:  با توجه به سیاستگذاری کلان کشور در خصوص کارآفرینی، رونق تولید داخلی، عدم وابستگی به محصولات خارجی و ایجاد ابتکار و نوآوری در تولید و  جلوگیری از خروج ارز، آموزش­های کاربردی و مهارتی در حوزه داروسازی و تعلیم و تربیت نیروی کار با مهارت کافی و شناخت و ساخت و تولید و […]

برخی مواد غذایی سم طبیعی دارند

برخی مواد غذایی سم طبیعی دارند

برخی مواد غذایی وجود دارند که بلعیدن آنها توسط یک فرد بالغ سالم نیز می تواند خطرناک و حتی کشنده باشد.   اگر از یک حیوان خانگی نگهداری می کنید، احتمالا می دانید که بلعیدن برخی مواد غذایی و گیاهان می تواند موجب مرگ سگ ها یا گربه ها شوند.  به عنوان پدر و مادر […]

کارگاه تخصصی درمان سوء مصرف الکل

کارگاه تخصصی درمان سوء مصرف الکل

عنوان کارگاه : اختلالات مرتبط باالکل و درمان آنها ضرورت تشکیل کارگاه: با توجه به افزایش سوء مصرف الکل و اختلالات ناشی از آن درجامعه از یک سوء و از سوی دیگر آشنایی کم پزشکان در ارتباط با جنبه های بالینی و درمان وابستگی و سایر اختلالات مرتبط با آن ؛ برگزاری دوره های جامع […]