یکصـد و بیست وچهارمین دوره دستیار دندانپزشک مقدماتی : 

یکصـد و بیست و چهارمین دوره­ی دستیار دندانپزشک مقدماتی از تاریـخ ۹۷/۰۵/۰۴ روزهای پنجشنبه و جمعــه از ساعـت  ۱۳- ۸ در مرکز جهاد علوم پزشکی تـهران آغاز مـی­گردد. در ایـن دوره فراگیران با مباحـث شناخت وظایف دستـیاری، راه­های پیشگیری­های بیماری­های دهان و دندان، آشنایی با ابزار، رادیـولوژی، ایمپلنت، ارتو و . . . آشنا می­شوند.

همچنیــن شرکت کنندگان در طــی این دوره جــهت کسب مهارت لازم با ابزار و وسایل لازم برای کار دستیاری بصورت فیزیکی آشنا می­شوند و امکان کار عملی را در کلینیک­های وابسته به جهاد دانشگاهی را خواهند داشت.

لازم به ذکـر است شرکت کنندگان بعد از گذراندن دوره­ی دستیاری مقدماتی می­توانند در دوره­های دستیاری تخصصی ایمپلنت، ارتو و اندو  شرکت نمایند..

 

دیدگاه ها غیرفعال است