کوکائین و عوارض سو مصرف آن کدامند ؟

کوکائین و عوارض سو مصرف آن کدامند ؟

كوكايين پودر سفيد نرم شفاف كريستالي با طعمي تلخ است كه اغلب با پودر تالك، يا ملين ها يا شكر مخلوط مي شود و
معمولا به صورت استنشاق، تزريقي، خوراكي يا دود كردن و گاهي هم به طريق پاشيدن روي دستگاه تناسلي مصرف مي كنند.
کوکايين به عنوان يک مادهٔ مخدر هم استفاده می شود. معتادان به کوکايين آن را از راه بينی يا از راه تزريق استفاده می کنند.

اين اعتياد موجب اختلالات جسمی و روحی شديد می شود.کراک کريستالهای ارزانقيمت و خالص نشده کوکائين است.
کوکايين با انتقال دهندههای دوپامين،نورآدرنالين وسر تونين وابستگی دارد.کوکايين باعث بسته شدن باز جذب دوپامين ميشود و
مهمترين عامل ميانجی تاثيرات تحريکی روانیحرکتی و تقويت کنندگی است .

شواهد اخير اين موضوع را نشان ميدهد که دوپامين همانند گيرننده ها،نقش مهمی در حالت سر خوشی و
تاثيرات تحريکی کوکايين دارد .آنتاگونيست به طور قابل ملاحظه ای تاثيرات محرک و سرخوشی کوکايين را تقليل داده ،
ميل بهکوکايين را در افراد وابسته به آن کاهش ميدهد.استعمال كوكاقرنها است در كشورهاي هند، پرو و بوليوي معمول بوده،

برگهاي رنگ كوكا را براي لذت و خوش بودن مي جوند، مردم اين كشورهابراي قادر شدن به انجام كارهاي سخت و
جدي و راه رفتن و تحمل گرسنگي و تشنگي از جويدن كوكا ياري مي گيرند.

اثرات كوتاه مدت:

اثرات كوتاه مدت آن مشابه آمفتامين است ولي با مدت زمان كوتاهتر، احساس افزايش انرژي، چابكيو سرخوشي زياد مي كند،
از جمله اثرات آن پس از مصرف عبارت است از: افزايش ضربان قلب،نبض، تنفس، درجه حرارت بدن، فشار خون، گشادگي مردمك چشم،
پريدگي رنگ، كاهش اشتها، تعرق شديد، تحريك و هيجان، بي قراري، لرزش به خصوص در دستها،توهمات شديد حسي، عدم هماهنگي حركات،

اغتشاش دماغي، گيجي، درد پا، فشار قفسه سينه، تهوع،تيرگي بينايي، تب، اسپاسم عضله، تشنج و مرگ
در حالت قطع ماده نيز افسردگي شديد حادث مي شود. ناخالصي كوكايين خيابان اغلب موجب حساسيت
و آلرژي شديد مي شود كه معمولا با آب ريزش بيني و بي خوابي شديد همراه است.در مسموميت حاد با كوكايين،
فرد مصرف كننده دچار بي قراري و تشويش، هيجان، شوريدگي فكر و اختلال تنفسي مي گردد.

ضربان، تنفس و فشار خون فرد افزايش مي يابد.

اثرات دراز مدت:

از جمله اثرات بلند مدت آن از دست دادن وزن بدن، يبوست، بي خواب، ضعف جنسي، دپرسيون تنفسي،
اشكال در ادرار كردن، تهوع، كم خوني، رنگ پريدگي، تعرق شديد، دردهاي شكمي و اسهال، اختلالات در هضم و دستگاه گوارشي،
سردرد، لرزش دست ها، لرزش و تشنج، پريدن عضلات و سفتي آنها، هپاتيت، آب ريزش دائمي بيني، ايجاد زخم، آماس و جوشهاي پوستي
به خصوص اطراف مخاط گوش و بيني، زخم مخاط بيني )در مصرف به صورت انفيه(، اضطراب، بي قراري، تشنج پذيري شديد،

سوء ظن، گيجي، اختلالات درك زمان و مكان، رفتار تهاجمي، تحريك پذيري شديد، افسردگي، پرخاشگري، تمايل به خود كشي،
توهمات و اختلال در حواس )به خصوص بينايي، شنوايي، و لامسه(، افكار هذياني، و گاهي اشتهاي كاذب و سرانجام ناراحتي جدي دماغي
و رواني به نام سايكوز وتحمل و ايجاد وابستگي كوكايين مشابه آمفتامين است وابستگي شديد رواني ايجاد مي كند

كه اين وابستگي در عصاره كوكايين يعني كراك شديدتر مي باشد. در آزمايشاتي كه براي تحقيق پيرامون اثر كوكايين بر روي موش و
ميمون انجام شده، پس از قطع مصرف آن، نشانه هاي ترك از جمله ضعف شديد، بد خوابي، افسردگي، تحريك پذيري، گرسنگي زيادديده شده است.

مصرف كننده، كراك را چه به طريق استنشاق يا پاشيدن روي توتون و ماري جوانا و چه از راه كشيدن با پيپ استعمال كند،
ديگر نمي تواند از مصرف آن خودداري كند و بايد پي در پي آن را استعمال نمايد. خيلي سريع جذب ريه گشته و به مغز مي رسد و
حالت تهاجمي به مصرف كننده دست داده، باعث بزرگ شدن قلب، افزايش فشار خون مي شود،

به گونه اي شديدتر از كراك پديدار مي گردد. اصولا فردي كه كراك مصرف مي كند، ديگر بر خود تسلط ندارد و گويا خودي خود را گم كرده است.

سکته مغزی از عوارض سوء مصرف کوکائين است

کوکائین و عوارض سو مصرف آن کدامند ؟

زمانيکه رگهای خون رسان به مغز بهر دليلی پاره يا بسته شود، بافت های مغز از اکسيژن و غذا محروم می شود و
بعد از چند دقيقه سلول های مغز شروع به مردن می کنند، در اين وضعيت فرد دچار سکته مغزی (stroke) شده است.
سکته مغزی يک وضعيت اورژانسی است، درمان فوری ضروری بوده و عملکرد زودهنگام می تواند جلوی آسيب بيشتر و
عوارض شديد و بلقوه سکته مغزی را بگيرد. فرد دچار سکته مغزی شده ممکن است توانايی حرف زدن را از دست داده،
دچار مشکلات حافظه شده يا يکطرف بدنش فلج شود. خبرخوب اين است که سکته مغزی می تواند پيشگيری و درمان شود.

 

کوکائین و عوارض سو مصرف آن کدامند ؟

سکته های مغزی ممکن است باعث بروز ضعف های آنی، بی حسی در ناحيه ای از بدن
همراه با ضعف در حرف زدن،بينايی و راه رفتن همراه باشد.
از آنجايی که قسمت های مختلف مغز کنترل عملکردهای مختلف اعضای بدن را بر عهده دارد،
بنابراين بسته به اين که کدام ناحيه از مغز آسيب ديده باشد، اعضای تحت کنترل آن قسمت دچار اختلال می شوند،
بعضی اوقات سکته های مغزی همراه سردرد می باشند
ولی ممکن است سکته مغزی بدون سردرد نيز اتفاق بيافتد،

بنابراين تشخيص سريع سکته از روی علائم در درمان بيمار بسيار پر اهميت سکته های غير خونريزیدهنده
اين نوع سکته در اثر انسداد شريان های خون رسان به مغز اتفاق می افتد،
فعاليت مغز بستگی زيادی به شريان هايی که خون تازه از قلب و شش ها می آورد دارد.
خون شريانی حامل اکسيژن و مواد غذايی
برای مغز بوده و دی اکسيد کربن و باز مانده های فعاليتهای سلولی را از مغز بر می گرداند.

هنگاميکه يک شريان دچار انسداد می شود، سلولهای مغز نمیتوانند انرژی کافی توليد کنند و
در نتيجه نمی توانند فعاليت کنند.
در صورتيکه شريان بسته بماند ممکن است سلول های مغزی بميرند و
بدين علت است که مراقبت سريع از اين نوع افراد لازم است
سکته ايسکميک می تواند در اثر بيماريهای مختلف اتفاق بيافتد.
شايع ترين علت تنگ شدن شريان هادر گردن يا سر می باشد.

در صورتيکه شريان ها زيادی تنگ شوند سلول های خونی جمع شده و
تشکيل لخته خون می دهند که اين لخته های خون ممکن است
باعث انسداد آن محل بشود.)ترومبوزيس(. يا در رگهايی نزديک مغز گير و به دام بيافتد )
آمبوليزم(. يک علت ديگر لخته های خونی، قلب می باشند که ميتوانند در اثر آريتمی قلب
بوجود آيند سکته ايسکميک شايع ترين نوع سکته می باشد

که شامل ۰۸ % کليه سکته های مغزی می باشد. ريسک سکته مغزی با افزايش سن افزايش می يابد،
در تمامی سنين سکته مغزی در مردها بيشتر از زنان است. افرادی که دچار سکته مغزی شده اند
دارای ساير مشکلات يا شرايطی هم چون
فشارخون بالا، ناراحتی قلبی و يا ديابت می باشد خونريزی مغزی هنگاميکه
يک رگ خونی در درون مغز پاره شده و خون به داخل بافت مغز می ريزد
اتفاق می افتد

افزايش فشار درون مغز ممکن است باعث آسيب رساندن
به سلول های مغزی اطراف محل خونريزی شود.
در صورتيکه ميزان خون به سرعت افزايش يابد،
افزايش فشارممکن است منجر به بيهوشی و حتی مرگ شود.

اين نوع سکته معمولا در قسمت های مشخصی از مغز اتفاق می افتد شايع ترين عامل ايجاد اين نوع سکته مغزی فشار خون بالا می باشد
که اکثر مردم از فشار خون بالای خود بی خبرند. ساير علت های اين نوع سکته عبارتند از ضربه، عفونت، تغيير شکل رگ و غيره می باشد.

سکته های خونريزی دهنده 4۲۸ علت سکته های مغزی را تشکيل می دهد.
سکته مغزی می تواند باعث ناتوانی های موقتی و يا دائمی بسته به مدت زمان فقدان خون در مغز و بخش آسيب ديده شد.

اين عوارض شامل فلج شدن و يا از کار افتادن عضلات
 مشکل در صحبت کردن و يا فرودادن غذا و مايعات
 ازدست دادن حافظه و يا مشکل در فکرکردن
 مشکلات احساسی
 درد يا ساير احساسات غيرمعمول در قسمت هايی از بدن
که تحت تاثير سکته قرار گرفته اند
 تغيير در رفتار و اهميت به خود .
بصورت عمومی، توصيه های سبک زندگی سالم شامل
 کنترل فشارخون بالا
 سيگار نکشيدن و يا ترک سيگار
 کاهش دريافت و مصرف کلسترول، سديم و چربی
 درمان و کنترل مناسب ديابت
 مديريت استرس
 افزايش فعاليت جسمانی و ورزش
 رعايت رژيم غذايی سالم . رعيات رژيم غذايی سالم، مصرف گوجه فرنگی و
رژيم غذای مديترانه ای و رژيم غذايی برای مديريت ديابت می تواند
به پيشگيری از سکته مغزی کمک نمايد

مقالات بعدی مارا در این زمینه  دنبال کنید

کوکائین و عوارض سو مصرف آن کدامند ؟

کوکائین و عوارض سو مصرف آن کدامند ؟

کوکائین و عوارض سو مصرف آن کدامند ؟

دیدگاه ها غیرفعال است